Παρεκκλήσιο Γενέθλιον της Θεοτόκου

Εμφανίσεις: 5339

001Εορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου

Το παρεκκλήσιο Γενέθλιον της Θεοτόκου βρίσκεται απέναντι από την πόλη της Άνδρου μεταξύ των παραλίων παραπορτίου και Λύδι.
Κτίστηκε στο τέλος του 19ου αιώνος με χορηγία της οικογενείας Τρικόγλου. Τα τελευταία είκοσι χρόνια το παρεκκλήσιο βρίσκεται υπό την προστασία του Ιερού Ναού μας η οποία το συντηρεί και το ανακαινίζει.

Εορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου
Το παρεκκλήσιο Γενέθλιον της Θεοτόκου βρίσκεται απέναντι από την πόλη της Άνδρου μεταξύ των παραλίων παραπορτίου και Λύδι.
Κτίστηκε στο τέλος του 19ου αιώνος με χορηγία της οικογενείας Τρικόγλου. Τα τελευταία είκοσι χρόνια το παρεκκλήσιο βρίσκεται υπό την προστασία του Ιερού Ναού μας η οποία το συντηρεί και το ανακαινίζει.