Θεία Λατρεία

Εμφανίσεις: 5371

Το κέντρο της Ενοριακής ζωής είναι η Θεία Λατρεία. Από αυτή την Λατρεία δηλαδη το Μυστήριο της Συνάξεως, (Θείας Κοινωνίας, Θείας Ευχαριστίας) προεκτείνεται όλο το άλλο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο. 

Στον τομέα αυτό, γίνεται προσπάθεια για την, όσο το δυνατόν, ενεργό συμμετοχή του λαού, καθώς και στην άψογη τέλεση των Ι. Ακολουθιών. Οργανώνονται αγρυπνίες, ευχέλαιο, εσπερινές λειτουργίες, προηγιασμένες καθώς και η τέλεση αρχαίων λειτουργιών, άλλων λειτουργικών τύπων όπως η Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. 

Η "κατ΄ενώπιον" του λαού τέλεση του Ιερού Μυστηρίου και η "εις επήκοον" των πιστών  εκφορά των ευχών της Θείας Λειτουργίας και δή της Αγίας Αναφοράς, ως και η μετάδοση των Αχράντων Μυστηρίων κατά τον παλαιό τρόπο , ευρίσκει μεγάλη απήχηση στα συναισθήματα των πιστών, παρατηρείται δε μεγάλη συμμετοχή και αναζωπύρωση της θρησκευτικής συνειδήσεως. 

Την ευθύνη της οργάνωσης της Λειτουργικής Ζωής έχει ο Ιερατικώς Προϊστάμενος του Ναού.